Kritiker

“Ertamos musik kommer från en annan planet”

Jukka Isopuro, Helsingin Sanomat 17.2.2011

Jubileumårets avslutningskonsert i Brandkårshuset 1.12.2009
Tavastehus stadsorkester, Tuomas Pirilä

“Den unge lovande tonsättaren Sampsa Ertamo från Tavastehus hade gjort en musikalisk bukett Hommage à Jarmo Sermilä speciellt för denna konsert. Verket visade sig bilda en behagligt ljudande helhet vars typiska egenskaper är rytmik, en fylligt stråksats och klara och tydliga kontraster mellan de olika musikaliska karaktärerna.”

Markus Mantere, Hämeen Sanomat 3.12.2009

Sampsa Ertamos kompositionskonsert i kammarmusiksalen vid Sibelius-Akademin 15.2.2011.
Uusinta-kammarensamble, Seppo Salovius, Tuuli Lindeberg

“Man kunde likna den 37-årige Sampsa Ertamo, som numera bor i Tavastehus, vid en oliktänkare som tonsättare. Han simmar dock inte proklamerande motströms. Att tonsätta förefaller för honom vara främst ett sätt att existera.”

Jukka Isopuro, Helsingin Sanomat 17.2.2011

Elektrisk modern musik i Klädesfabrikens Studio (Tavastehus) 15.4.2011

“Man betraktar elektroakustisk modern musik ofta som en svår konstgren vilken lekmän upplever som obegriplig. Denna fördom förhoppningsvis försvann på fredagens konsert där man fick höra kompositioner av Sampsa Ertamo, Lauri Toivio och Mikko Perkola.

Ertamos produktion har jag hört även tidigare, men tonsättarens musik med elektronik har tillsvidare blivit i skymundan för mig. Bland de nuhörda verken finns verkliga pärlor som det färska bandverket Elektrosaarna (Elektropredikan) där en radioröst som malar nonsense-lyrik skapar tillsammans med körallusioner, och Vilja Tamminens fotografi i bakgrunden, en rik och mångfasetterad upplevelse.

Verket påminner lite om hörspelen, men är ett fint bevis på hur många olika musikaliska sätt det finns för att kunna skapa betydelser och berättelser utan hjälp av språket.”

Markus Mantere, Hämeen Sanomat 17.4.2011

Självständighetsdagens jubileumskonsert i Sibeliushuset 6.12.2011
Sinfonia Lahti, Okko Kamu

“Verket Juhla-alkusoitto (Jubileumsuvertyr) gjorde ett positivt intryck fastän det nästan var omöjligt för mig att skönja någon festlighet i tonerna. Bleckblåsare inledde kompositionen praktfullt, men inte med ståtliga fanfarer utan med buller och bång. Med stråkarna framskred musiken flåsande som ett mäktigt ånglok. Även om farten emellanåt saktades av till ett ljuvt svärmande behöll musiken sitt alltid energiska slag.–

Mest angenemt i Ertamos tonspråk är dess logik. Fastän man inte jämt skulle kunna urskilja den röda tråden behålls känslan av den ändå alltid. Detta gäller också harmonier.”

Arto Sakari Korpinen, Etelä-Suomen Sanomat 8.12.2011

Sibelius födelsedagskonsert i Klädesfabrikens Vanaja-sal (Tavastehus) 8.12.2011
Sinfonia Lahti, Okko Kamu

“Man kan höra i verket Jubileumsuvertyr långa, vinnande rörelser och passligt kantig rytmik, men också lite knyckiga övergångar. Dessa jämnas ändå ut av ett stramt motivnät som binder ihop verkets delar.”

Samuli Tiikkaja, Helsingin Sanomat 10.12.2011

Sibelius födelsedagskonsert i Klädesfabrikens Vanaja-sal (Tavastehus) 8.12.2011
Sinfonia Lahti, Okko Kamu

“Tidigare i veckan svängde sig uruppförandet av Sampsa Ertamos Juhla-alkusoitto (Jubileumsuvertyr) lite i nyklassisk stil mellan den knyckiga rytmmusiken, och de mörka brytningarna som kontrollerades av melodierna.

Övergångarna från brytningarna till andra var ofta snabba och även ryckiga. I början fick verket rent av roliga drag av positivliknande sirkusmusik. I de långsamma brytningarna utgjordes ackompanjemanget ofta av stråkarnas tremoloklang. Den snabbt förbigående Jubileumsuvertyren utmynnade i kraftigt skummande.”

Aki Yli-Salomäki, Hämeen Sanomat 10.12.2011